Strangelshøj

STRANGELSHØJ

 

Strangelshøj er en bronzealderhøj beliggende på et bakkedrag i vestkanten af israndslinien i et morænelandskab med overvejende sandbund.

 

På Strangelshøj står en 2 meter høj bautasten.

 

Sagnet fortæller, at stenen vender sig, når den lugter frisk brød.

 

 

KOMMER SNART